Revisjon

Betongelementprisen til Vulkan

Juryens begrunnelse
?Vulkan er et unikt prosjekt der en har tatt i bruk nye materialer og utnytter produktet glassfiberarmerte betong p? unik m?te. Fasadene er spennende utformet der alle overganger er n?ye gjennomtenkt og presist utformet. Omr?det ved Akerselven er tilf?rt en unik bebyggelse som gj?r kvartalet attraktivt b?de for n?ringsvirksomhet, byrom og som boomr?de. P? bakgrunn av dette har juryen besluttet at betongelementprisen for 2012 skal tildeles Niels Torp AS arkitekter for deres arbeid med Vulkan S?ndre kvartal.?
Prisen deles ut av Betongelementforeningen som?nsker ? stimulere til oppf?ring av estetisk gode og funksjonelle bygg. I samarbeid med Norske Arkitekters Landsforening (NAL) og Foreningen for R?dgivere (RIF) etablerte Betongelementforeningen i 1987 ?Betongelementprisen?, som gis som en p?skj?nnelse for vakre og spennende l?sninger i alle slags bygg.Juryens begrunnelse
?Vulkan er et unikt prosjekt der en har tatt i bruk nye materialer og utnytter produktet glassfiberarmerte betong p? unik m?te. Fasadene er spennende utformet der alle overganger er n?ye gjennomtenkt og presist utformet. Omr?det ved Akerselven er tilf?rt en unik bebyggelse som gj?r kvartalet attraktivt b?de for n?ringsvirksomhet, byrom og som boomr?de. P? bakgrunn av dette har juryen besluttet at betongelementprisen for 2012 skal tildeles Niels Torp AS arkitekter for deres arbeid med Vulkan S?ndre kvartal.?
Prisen deles ut av Betongelementforeningen som?nsker ? stimulere til oppf?ring av estetisk gode og funksjonelle bygg. I samarbeid med Norske Arkitekters Landsforening (NAL) og Foreningen for R?dgivere (RIF) etablerte Betongelementforeningen i 1987 ?Betongelementprisen?, som gis som en p?skj?nnelse for vakre og spennende l?sninger i alle slags bygg.

Aspelin Ramm er en solid og ansvarlig eiendomsutvikler som vektlegger at bygg skal utgj?re verdifulle elementer i landskap og bybilde, og at de skal forbruke mindre energi. V?r solide erfaring har blant annet gitt oss muligheten til ? delta i komplekse prosjekter som utformingen av Tjuvholmen og Vulkan i Oslo og Union Brygge i Drammen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #CT   #MR   #Trondheim Mobil