Revisjon

Bilistene sliter med vinterkj?ringen

04-12-2012 07:00 If Skadeforsikring Desember, januar og februar er de verste ulykkesm?nedene p? norske veier. I de tre vinterm?nedene meldes det 50% flere bilulykker til forsikringsselskapene enn i juli m?ned. If Skadeforsikring sp?r om nordmenns synsproblemer er en del av skadeforklaringen.

Desember, januar og februar er de verste ulykkesm?nedene p? norske veier. I de tre vinterm?nedene meldes det 50% flere bilulykker til forsikringsselskapene enn i juli m?ned. If Skadeforsikring sp?r om nordmenns synsproblemer er en del av skadeforklaringen.
If Skadeforsikring har analysert bilskadetallene for fem?rs-perioden 2007 ? 2011.
– Skadetallene viser tydelig at norske bilister har problemer med ? tilpasse kj?ringen sin etter forholdene i m?rketiden med sterkt vekslende kj?re- og f?reforhold, sier r?dgiver Jack Frostad i If Skadeforsikring.
I desember med alt julestresset kj?rer norske bilister oftest p? parkerte biler. Hele 4.800 slike skader meldes forsikringsselskapene i desember hvert ?r.
Januar er m?neden med mange forskjellige typer ulykker. Hovedvekten av skadene gjelder forbikj?ringer, m?ting, rygging, p?kj?rsel bakfra og eneulykker der det ikke er andre biler involvert. M?neden er den nest verste i ?ret n?r det gjelder antall ulykker med p?kj?rt parkert kj?ret?y.
I februar er det klart flest ulykker knyttet til folks offensive kj?ring som f?rer til mange m?teulykker og ulykker i kryss. Februar topper ogs? m?nedsoversikten for flest ulykker i forbindelse med forbikj?ringer og p?kj?rsler bakfra.
– ?rsakene til opphopningen av bilskader i vinterm?nedene er naturligvis flere. Det er i mange skadesaker for enkelt bare ? skylde p? v?r- og f?reforhold. En viktig, men litt ?glemt?, faktor i forklaringen er at mange bilister sliter ekstra med selve m?rkekj?ringen p.g.a. synet, kommenterer Frostad.
Unders?kelser som bl.a. Trygg Trafikk tidligere har f?tt gjennomf?rt understreker nettopp dette. En av ti bilister sa i en unders?kelse at de ikke trodde de ville oppfylle minstekravet til godkjent syn om de sjekket synet. I en annen unders?kelse med politiet involvert fremkom det at 3 av 10 bilister har for d?rlig syn til ? kj?re bil.
– Vi vet at nesten 80 prosent av all sanseinformasjon ved bilkj?ring kommer fra synet. N?r s?pass mange generelt sliter med synet under bilkj?ring, blir naturlig nok problemet ekstra fremtredende i m?rketiden og kan v?re en st?rre skade?rsak enn vi liker ? tenke p?, sier Jack Frostad. Han legger til at bilister spesielt b?r v?re oppmerksomme p? at 60-?ringer synsmessig trenger tre ganger s? sterkt lys som 20-?ringer, mens 40-?ringer trenger dobbelt s? mye lys som de p? 20.
Lysaker, 4. desember 2012.
Tallene er hentet fra FNOs trafikkskadestatistikk, og er basert p? et gjennomsnitt av antall trafikkulykker for personbiler i perioden 2007 ? 20011.Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 300. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy