DK

Billige Forbrugsl?n

2013-06-28 08:02 Scandil?n.com Billige forbrugsl?n online findes ikke ? men man kan altid finde det bedste og billigste forbrugsl?n online. L?ne guiden og l?neoversigterne p? Scandil?n.com viser dig vejen til online forbrugsl?n og guider dig igennem den labyrint som online forbrugsl?n til tider kan fremst? som.

Det er muligt at finde det bedste og billigste forbrugsl?n online, og det er hurtigt og nemt. Brug guiden p? scandil?n.com til at finde alle dine l?ne alternativer. Det koster ikke noget, og det er helt uforpligtende at ans?ge om l?n online. F?lg formularen og opgiv de f? og enkle detaljer, der kr?ves for at kunne give et l?netilbud.
Politisk i Europa-Parlamentet og p? Christiansborg bliver online kontant l?n ofte diskuteret. Forbrugerbeskyttelsen er fokusomr?det for politikerne, og der er lavet flere tiltag vedr?rende markedsf?ring af l?netyper som SMS l?n og Kvik l?n. Andre lande omkring os som eksempelvis Norge har lavet endnu strengere krav til dette.
Regulering af markedet for online l?n har flere gange v?ret under politisk pres, med hensyn til regulering ved hj?lp af et renteloft eller en max p? ?OP ? ?rlig omkostning i procent. Det giver god mening, at sk?rpe forbrugerbeskyttelsen p? et omr?de, der kan give enkelte ekstra ?konomiske kvaler. Ingen ?nsker at se flere, der falder for fristelsen, som ikke har det ?konomiske overblik der kr?ves for at l?ne penge
Fremtidens online l?n
Der er bare visse problemer i at regulere markedet for de hurtige l?n p? nettet. De som anvender dette l?ne marked, g?r det pga. at de ikke kan l?ne penge andre steder. Regulerer man fra politisk side markedet i en s?dan grad, at det ikke l?ngere er attraktivt, vil der opst? et hul i markedet. Hvor skal denne store m?ngde af folk s? henvende sig? Ofte har man allerede f?et et nej i banken ? s? er der kun det illegale gr? l?nemarked tilbage, her ?nsker vi ikke at sende nogen hen.
Konkurrencen p? markedet er med til at holde priserne p? l?nene nede, og den sk?rper hele tiden de produkter som udbydes af online finansieringsselskaberne. Der hvor man skal s?tte ind er med yderligere oplysninger til danskerne. Forbrugerne skal uddannes bedre til at tr?ffe de rigtige valg i forhold til privat?konomien.
Specielt de helt unge forbrugere skal have bedre kompetencer, for ikke at s?tte sig i en ond g?ldsspiral allerede fra en tidlig alder. Her har politikerne en opgave, da unders?gelser har vist, at der specielt hos de unge er problemer med at forst? helt g?ngse l?ne udtryk.
Bes?g Scandil?n.com hver gang du skal l?ne penge online – her finder du oversigter over de forskellige online l?netyper som kvikl?n, smsl?n, forbrugsl?n, hurtigl?n og privatl?n. Scandil?n.com indeholder guides og gode r?d til, hvordan du h?ndterer et altid hurtigt skiftende online l?ne-marked. Husk at online l?n kan v?re en god ide, hvis du anvender det rigtigt.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy