Tag Archives: Aktualitet Datagrunnlaget

Konjunkturbarometeret, 1. kvartal 2010

Konjunkturbarometeret, 1. kvartal 2010

Venter moderat vekst i produksjonsvolumet Norske industriledere melder om en utflating i konjunkturforl?pet etter halvannet ?r med stagnasjon. Det er ventet at industriproduksjonen vil bli noe h?yere i 2. kvartal. [Figur: Faktorer som begrenset produksjonen i innev?rende kvartal. Trend. 1. kvartal 2003-1.…
Top