Tag Archives: AMO

Sm? stiftelser kan spare millioner p? ? slippe tilsyn

Sm? stiftelser kan spare millioner p? ? slippe tilsyn

Sm? alminnelige norske stiftelser kan f? en enklere framtid. Stiftelsestilsynet foresl?r n? lovendringer som vil kunne frita mange mindre stiftelser fra offentlig tilsyn. Som en konsekvens av dette vil de ogs? bli fritatt fra krav om regnskaps- og revisorplikt. Utgifter til regnskap og revisor er tyngende for en del av de minste alminnelige stiftelsene.…
Top