Tag Archives: Annika Lundius

STB – Meldepliktig handel i Storebrand ASA

STB – Meldepliktig handel i Storebrand ASA

N?rst?ende til styremedlem i Storebrand ASA, Annika Lundius, Jan Gregorsson har gjennom sitt selskap Jan Gregorsson Advokataktiebolag den 19.mai 2010 kj?pt 2 600 aksjer i Storebrand ASA til en kurs p? NOK 39,20. Jan Gregorsson Advokataktiebolag eier etter kj?pet 2 600 aksjer i Storebrand ASA.…
Top