Tag Archives: ASA

Ny viseadm. dir. i Kaffehuset Friele

Ny viseadm. dir. i Kaffehuset Friele

J?rgen Nicolay Wiig er fra 1. mars ansatt som ny viseadministrerende direkt?r i Kaffehuset Friele. J?rgen Wiig kommer fra stillingen som konserndirekt?r i Rieber & S?n ASA, med ansvar for konsernets foodservice-virksomhet, som har salg i Norge, Tsjekkia, Slovakia, Danmark og Sverige. Som viseadm.dir…

FORSTANDERSKAPSM?TE 27. NOVEMBER 2009

Styret i Powel ASA har i dag behandlet forslag om strykning av selskapets aksjer fra notering p? Oslo B?rs. Styret er av den oppfatning at selskapet ikke lenger anses som egnet for b?rsnotering. Dette begrunnes med svak likviditet i aksjen, liten fri flyt i aksjen som f?lge…

Balanse i betalingsstr?mmene

The shareholders in AKVA group ASA are invited to attend the Extraordinary General Meeting of the Stockholders to be held at 13:00 hours on 11th December 2009 in the Company’s premises at Nordlysveien 4, N-4340, Bryne. Please find attached Notice of the Extraordinary General Meeting of the Stockholders in AKVA group ASA, revised Articles of Association and the attendance form. The notice and the attachments including will also be made available on the company’s webpage, www.akvagroup.com Bryne, 20th November 2009 AKVA group ASA Web: www.akvagroup.com CONTACTS: Knut Molaug, Chief Executive Officer Phone: +47 51 77 85 40 Email: [email protected] Rolf Andersen, Chief Financial Officer Phone: +47 51 77 85 48 E-mail: [email protected] ****************************** AKVA group is the leading provider of technology to the global fish farming industry and the only with global distribution.…
Top