Tag Archives: ASA

Ny viseadm. dir. i Kaffehuset Friele

Ny viseadm. dir. i Kaffehuset Friele

J?rgen Nicolay Wiig er fra 1. mars ansatt som ny viseadministrerende direkt?r i Kaffehuset Friele. J?rgen Wiig kommer fra stillingen som konserndirekt?r i Rieber & S?n ASA, med ansvar for konsernets foodservice-virksomhet, som har salg i Norge, Tsjekkia, Slovakia, Danmark og Sverige. Som viseadm.dir…

NAM – Del?rsrapport 3. kvartal 2009

Rieber & S?n har pr. 11. november slettet 2.000.000 av selskapets aksjer i eget eie. Dette er i samsvar med beslutningen p? Generalforsamlingen om ? sette ned aksjekapitalen i Rieber & S?n ASA med NOK 20.000.000, fra NOK 795.757.400 til NOK 775.757.400.…

FORSTANDERSKAPSM?TE 27. NOVEMBER 2009

Styret i Powel ASA har i dag behandlet forslag om strykning av selskapets aksjer fra notering p? Oslo B?rs. Styret er av den oppfatning at selskapet ikke lenger anses som egnet for b?rsnotering. Dette begrunnes med svak likviditet i aksjen, liten fri flyt i aksjen som f?lge…
Top