Tag Archives: Baggrund Genopretningsaftalen

NISSANS NETTORSULTAT UDGJORDE 1,83 MIA. EURO OG DRIFTSRESULTATET VAR 2,94 MIA. EURO FOR F?RSTE HALVDEL AF REGNSKABS?RET 2010

NISSANS NETTORSULTAT UDGJORDE 1,83 MIA. EURO OG DRIFTSRESULTATET VAR 2,94 MIA. EURO FOR F?RSTE HALVDEL AF REGNSKABS?RET 2010

Kommunerne har vedtaget budgetterne for 2011, og den forel?bige opg?relse viser, at budgetterne lever op til ?konomiaftalen med regeringen. Den forel?bige opg?relse af budgetterne for 2011 viser, at kommunerne har budgetteret med serviceudgifter p? i alt 232,2 mia. kr., hvilket er ca.…
Top