Tag Archives: Bank2 Raimond Pettersen

Vestlendingene har tro p? ?konomisk utvikling

Vestlendingene har tro p? ?konomisk utvikling

En unders?kelse gjennomf?rt for Bank2 viser at 30 % av befolkningen tror de vil f? bedre privat?konomi i l?pet av ?ret. 44 % tror p? bedring i et tre?rs perspektiv. Tall hentet fra Soliditet viser at innbyggerne i Hordaland har betalingsanmerkninger for hele 2 930 202 565 kroner ved inngangen til mars 2011. 14% er redd for at ?konomien…
Top