Tag Archives: Benchmark Index

Meget god avkastning til pensjonskundene

Meget god avkastning til pensjonskundene

Orklas driftsresultat (EBITA*) endte i 3. kvartal p? 1.166 mill. kroner, mot 811 mill. samme kvartal i fjor. Det var resultatfremgang for samtlige forretningsomr?der. Aksjeportef?ljen hadde pr. 3. kvartal en avkasting p? 21,3 prosent. – Det er tilfredsstillende ? registrere en klar resultatfremgang i kvartalet. Den underliggende driften er styrket i alle forretningsomr?dene,…
Top