Tag Archives: Bilag Udbud

Generationskifte i Detectronic A/S

Generationskifte i Detectronic A/S

Det samlede obligationsudbud p? Nykredit koncernens refinansieringsauktioner i marts 2011 udg?r 90,3 mia. kr., der fordeler sig med 77,4 mia. kr. i DKK-denominerede fastforrentede st?ende obligationer og 12,9 mia. kr. i EUR-denominerede fastforrentede st?ende obligationer. Opdaterede udbudsm?ngder og auktionsplan fremg?r af bilag 1.…
Top