Tag Archives: Bildetekst Pensjonsdr

Hvem sp?r du om pensjon?

Hvem sp?r du om pensjon?

En fersk unders?kelse viser at nordmenn har st?rst tillit til pensjonsleverand?ren og familien n?r det gjelder sp?rsm?l om pensjon. Menn har dessuten st?rre tro p? egne pensjonskunnskaper enn kvinner. P? sp?rsm?l om hvem folk lytter mest til ved pensjonssp?rsm?l, svarer 14 prosent av de spurte at de har st?rst…
Top