Tag Archives: Birgitte Istad Professor

Metallkraft inng?r avtale med Psiam og BIS Production Partner

Metallkraft inng?r avtale med Psiam og BIS Production Partner

Regjeringen vil ha en gjennomgang av konkurranseloven, og har n? oppnevnt et utvalg for ? vurdere behov for endringer. – Konkurranseloven har v?rt et effektivt virkemiddel for ? sikre god konkurranse i ulike markeder. Imidlertid ser vi en betydelig utvikling av konkurranseretten og konkurransepolitikken, b?de…
Top