Tag Archives: Bjarte Urnes

Mangelfulle rutiner i norske stiftelser ved kj?p og salg av eiendom

Mangelfulle rutiner i norske stiftelser ved kj?p og salg av eiendom

Mange norske stiftelser har for d?rlige rutiner n?r de kj?per eller selger fast eiendom. Dermed ?ker sjansen for feil eller misligheter i stiftelsene. Det er konklusjonen etter en stikkpr?vekontroll som Stiftelsestilsynet har gjennomf?rt. Til sammen ble 309 eiendomstransaksjoner i 39 stiftelser gjennomg?tt.…
Top