Tag Archives: Bo Askvik

Yara International ASA – Commercial paper issue

Yara International ASA – Commercial paper issue

Olje- och gasbolaget PA Resources AB avser att emittera ett nytt obligationsl?n utan säkerhet till ett värde av 300 – 500 miljoner NOK. Det totala beloppet p? det nya obligationsl?net uppg?r till minst 300 och max 500 miljoner NOK (motsvarande cirka 369 – 615 miljoner SEK).…
Top