Tag Archives: Brannekspert Terje Hagelund

Vet ikke om brann i pipa

Vet ikke om brann i pipa

Mange boliger er utsatt for en liten pipebrann uten at eiere og beboere aner det minste. Sv?rt h?y temperatur i skorsteinen under brannen kan f?re til usynlige sprekker som ?ker faren for kullosforgiftning og spredning av brann i boligen. (Foto: If Skadeforsikring) Flere hundre norske boliger og hytter hadde sist vinter pipebrann uten ?…
Top