Tag Archives: Bryn Senter

Kraftig resultatvekst for Sektor EiendomsUtvikling

Kraftig resultatvekst for Sektor EiendomsUtvikling

Oslo, 11. april 2010 – Sektor EiendomsUtvikling har hatt en kraftig resultatvekst for 2010 og ?ker ?rsresultatet fra MNOK 13 674 i 2009 til MNOK 423 765. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak gevinst ved salg aksjer i Bryn Senter AS, Kuben Senter AS og Salto Eiendom AS til Schage Eiendom AS p?…
Top