Tag Archives: Cayman Island

Nye avtaler med skatteparadis-land

Nye avtaler med skatteparadis-land

Norge har n? undertegnet avtaler om utveksling av informasjon i skattesaker med 22 skatteparadisland. Avtalene gir Skatteetaten rett til ? innhente opplysninger fra banker og finansinstitusjoner og er viktig i arbeidet med ? avdekke skjulte verdier fra beskatning i skatteparadiser. De nordiske landene har gjennom Nordisk ministerr?d…
Top