Tag Archives: CE

Presentasjon 3. kvartal – Faktor Eiendom ASA

Presentasjon 3. kvartal – Faktor Eiendom ASA

Det vises til b?rsmelding datert 3. november 2010 og prospekt datert 2. november 2010 vedr?rende tilbud om tegning av opptil 60.000.000 aksjer i DiaGenic ASA (?DiaGenic? eller ?Selskapet?), hver med p?lydende verdi p? NOK 0,05, til tegningskurs NOK 0,50 per aksje med tegningsretter for Selskapets aksjon?rer…

Kortbruken ?ker – 9 prosent vekst hittil i ?r

Med referanse til b?rsmelding datert 3. november 2010 knyttet til start av tegningsperiode for reparasjonsemisjon kan DiaGenic ASA melde om at det den 17. november er gjennomf?rt meldepliktig handel blant prim?rinnsiderne i DiaGenic ASA. Transaksjonen er n?rmere beskrevet nedenfor. Maria Holmlund, som er styremedlem i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 11.756 tegningsretter i reparasjonsemisjonen.…

Northern Logistic Property ASA – Resultat for tredje kvartal 2010

Med referanse til b?rsmelding datert 3. november 2010 knyttet til start av tegningsperiode for reparasjonsemisjon kan DiaGenic ASA melde om at det den 14. november er gjennomf?rt meldepliktig handel blant prim?rinnsiderne i DiaGenic ASA. Transaksjonen er n?rmere beskrevet nedenfor. Gustav Ingemar Kihlström, som er styremedlem i DiaGenic ASA, har direkte og gjennom sitt heleide selskap blitt tildelt til sammen 121.795 tegningsretter i reparasjonsemisjonen.…
Top