Tag Archives: CEBS

CEBS (Committee of European Banking Supervisors) har vedtatt n?rmere retningslinjer om hybridkapital

CEBS (Committee of European Banking Supervisors) har vedtatt n?rmere retningslinjer om hybridkapital

CEBS har publisert n?rmere retningslinjer om hvordan de nye direktivbestemmelsene om hybridinstrumenter (fondsobligasjoner) skal forst?s. Retningslinjene gir n?rmere bestemmelser om kvalitetskravene til hybridkapital med hensyn til evne til ? dekke tap, varighet og fleksibilitet vedr?rende utbetalingen av renter. Det fastsettes blant annet at instrumentene m?…
Top