Tag Archives: CFO

Merete Myhrstad konstituert som konsernsjef fra 12. november

Merete Myhrstad konstituert som konsernsjef fra 12. november

Det vises til b?rsmelding om ansettelse av Peter Strand som ny administrerende direkt?r etter at Per Gunnar Rymer sa opp sin stilling i juni 2010. Rymer vil ha sin siste arbeidsdag i konsernet 12. november. Fra dette tidspunktet og frem til Peter Strand tiltrer som ny administrerende direkt?r…

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2009

Odfjell SE vurdere ? utstede et usikret obligasjonsl?n i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato 04.desember 2013. I forbindelse med det foresl?tte obligasjonsl?net vil Odfjell SE tilby betinget tilbakekj?p av obligasjoner i ODF02 (ISIN: NO 001035621.5) og ODF01 (ISIN: NO 001030255.7). Netto proveny fra det foresl?tte…

Endring av finansiell kalender

Styret i Badger Explorer ASA har i dag godkjent selskapets ?rsregnskap for 2009. Regnskapet er identisk med de forel?pige tall som ble presentert tilknyttet 4Q 2009 presentasjon 16. februar 2010. For ytterligger informasjon vennligst kontakt: Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil: +47 916 43 552, kontor: +47 52 97 45 15Gunnar Dolven, CFO, mobil: +47 908 53 168, kontor: +47 52 97 45 40 www.bxpl.com…
Top