Tag Archives: CFO

INVITASJON TIL PRESENTASJON AV TREDJE KVARTAL

INVITASJON TIL PRESENTASJON AV TREDJE KVARTAL

Erik S?nsterud ble tildelt prisen for ?rets ?konomi-/finansdirekt?r 2010 p? Econas (tidligere Sivil?konomene) ?rskonferanse i dag. Prisen deles ut av Econa og har som form?l ? belyse ?konomifagets betydning og ?konomers samfunnsbidrag. Erik S?nsterud er sivil?konom og statsautorisert revisor og har siden 2008 v?rt…

Change in the number of shares outstanding

AF Gruppen ASA (AFG) has today entered a new market making agreement with Fondsfinans ASA for the company`s shares, effective from February 1st 2010. The company has terminated the existing market making agreement with Orion Securities AS, and the last effective date of market making activity will be January 31st 2010. For further information, please contact CFO of AF Gruppen Sverre H?rem,…

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2009

Odfjell SE vurdere ? utstede et usikret obligasjonsl?n i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato 04.desember 2013. I forbindelse med det foresl?tte obligasjonsl?net vil Odfjell SE tilby betinget tilbakekj?p av obligasjoner i ODF02 (ISIN: NO 001035621.5) og ODF01 (ISIN: NO 001030255.7). Netto proveny fra det foresl?tte…

Endring av finansiell kalender

Styret i Badger Explorer ASA har i dag godkjent selskapets ?rsregnskap for 2009. Regnskapet er identisk med de forel?pige tall som ble presentert tilknyttet 4Q 2009 presentasjon 16. februar 2010. For ytterligger informasjon vennligst kontakt: Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil: +47 916 43 552, kontor: +47 52 97 45 15Gunnar Dolven, CFO, mobil: +47 908 53 168, kontor: +47 52 97 45 40 www.bxpl.com…
Top