Tag Archives: CFO

ComAround gjorde det sterkt i 2010.

ComAround gjorde det sterkt i 2010.

Norwegian Property ASA har kj?pt p?lydende NOK 5 millioner i eget obligasjonsl?n NO 0010564412. Etter tilbakekj?pet er det NOK 170 millioner utest?ende i l?net som har forfall i mars 2012 og l?per med en rente p? NIBOR pluss 2,75 prosent. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Svein Hov Skjelle, CFO, telefon +47 930 555 66 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12…

Q-FREE- ORDRE I PORTUGAL- 154 MNOK

(Oslo, 24. januar 2011) EDB Business Partner ASA varslet 30. juni 2010 at Norsk Hydro ikke videref?rer vesentlige driftsavtaler med selskapet etter 01.07 2011. Omsetningsbortfallet knyttet til disse leveransene vil ha en ?rlig effekt p? cirka NOK 200 millioner. I denne forbindelse iverksetter EDB ErgoGroup ASA n?…

New Market making agreement

AF Gruppen ASA (AFG) har i dag inng?tt ny Markedspleieavtale (likviditetsgaranti) med Fondsfinans ASA. Avtalen vil l?pe fra og med 1. Februar 2010. Som f?lge av dette har selskapet terminert eksisterende Markedspleieavtale med Orion Securities AS. Denne vil l?pe til og med 31.…
Top