Tag Archives: CINT

Ola og Kari tror p? rentero, men t?ler rentebyks

Ola og Kari tror p? rentero, men t?ler rentebyks

Nordmenn t?ler betydelig rentehopp, men har ikke forventning om s?rlig renteoppgang i 2012, viser statistikk fra Nordnet. Tidligere unders?kelser fra nettbanken Nordnet har vist at nordmenn ikke bekymrer seg over sin egen ?konomi og vi tror heller ikke at gjeldskrisen i s?r…
Top