Tag Archives: Colombia

Lav tillit til mellomstatlig bistand

Lav tillit til mellomstatlig bistand

Tilliten til mellomstatlig bistand er p? et lavm?l. St?rst tillit har nordmenn til frivillige organisasjoner. Sm?, frivillige organisasjoner har faktisk fire ganger h?yere tillit i befolkningen enn bistand direkte fra statskassa. Tallene fremkommer av en landsdekkende unders?kelse utf?rt av InFact News, p?…

Production update November 2009

The average production in November 2009, compared to the average production in October 2009, was: Production* November 2009 October 2009 Peru 4’033 4’210 Colombia 2’203 2’155 Total 6’236 6’365 *The production is average daily production (bopd) and is working interest before royalty The drilling campaign in Peru and Colombia is ongoing.…
Top