Tag Archives: Dag Christian Christiansen

UFF BER OM GRANSKING

UFF BER OM GRANSKING

DiaGenic ASA melder i dag om meldepliktige handler knyttet til endelig tildeling i reparasjonsemisjonen. Det refereres ogs? til b?rsmelding den 17. og 18. november 2010 knyttet meldepliktige handler blant prim?rinnsidere som hadde tegnet i reparasjonsemisjonen og b?rsmelding 23. november 2010 knyttet til tildeling av aksjer i reparasjonsemisjonen.…

Endret finanskalender 2010

Den 14. april 2010 er det gjennomf?rt meldepliktige handler blant prim?rinnsidere i DiaGenic ASA. Prim?rinnsiderne har solgt til sammen 240.000 aksjer i DiaGenic. Samtidig er det inng?tt Total Return equity Swap (TRS) avtaler for de underliggende 240.000 aksjer. Det er dermed ingen endring i eksponering i aksjen ved denne transaksjonen blant innsiderne.…
Top