Tag Archives: DB

Salg av aksjene i A-com AB

Salg av aksjene i A-com AB

Styret i SPP Livförsäkring AB, et selskap i Storebrand konsernet, har den 26. november vedtatt endringer knyttet til forsikringsvilk?rene innen det ytelsesbaserte produktet (DB) som selskapet tilbyr i det svenske markedet. De vedtatte endringene vil gi h?yere forventet avkastning p? investert kapital og sikre ?kt…
Top