Tag Archives: Derek Tobin

UFF BER OM GRANSKING

UFF BER OM GRANSKING

DiaGenic ASA melder i dag om meldepliktige handler knyttet til endelig tildeling i reparasjonsemisjonen. Det refereres ogs? til b?rsmelding den 17. og 18. november 2010 knyttet meldepliktige handler blant prim?rinnsidere som hadde tegnet i reparasjonsemisjonen og b?rsmelding 23. november 2010 knyttet til tildeling av aksjer i reparasjonsemisjonen.…

Kortbruken ?ker – 9 prosent vekst hittil i ?r

Med referanse til b?rsmelding datert 3. november 2010 knyttet til start av tegningsperiode for reparasjonsemisjon kan DiaGenic ASA melde om at det den 17. november er gjennomf?rt meldepliktig handel blant prim?rinnsiderne i DiaGenic ASA. Transaksjonen er n?rmere beskrevet nedenfor. Maria Holmlund, som er styremedlem i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 11.756…
Top