Tag Archives: Dirk Blaauw

Uenighet mellom Pictometry International Corp. og Blom ASA

Uenighet mellom Pictometry International Corp. og Blom ASA

Som det fremkommer i b?rsmelding av 22. oktober 2010 samt selskapets prospekt datert 30. mars 2011 og ?rsrapport for 2010, publisert 15. april 2011, er det en p?g?ende tvist mellom Pictometry International Corp. og Blom ASA vedr?rende lisensavtalen som ble inng?tt…
Top