Tag Archives: Disch Olsr

Utl?p av tegningsperiode og siste handelsdag for tegningeretter i fortrinnsemisjonen

Utl?p av tegningsperiode og siste handelsdag for tegningeretter i fortrinnsemisjonen

Tegningsperioden, og omsetningsperioden for tegningsretter (GRR T) i Selskapets fortrinnsrettsemisjon, avsluttes kl 17.30 i dag, 31. august 2010. Tegningsretter som ikke er solgt, eller benyttet til ? tegne nye aksjer, f?r kl 17.30 den 31. august 2010 vil bortfalle uten noen form for kompensasjon til innehaveren og derved miste sin verdi.…
Top