Tag Archives: DKK

Rekord?r for JYSK i Norge

JYSKs regnskaps?r ble avsluttet ved utgangen av august. ?rsregnskapet for 2011/12 for den delen av JYSK-konsernet som betegnes som JYSK Nordic, er n? offentliggjort. JYSK Norge legger et rekord?r bak seg, b?de n?r det gjelder omsetning og resultat. JYSK Norge Resultatet etter skatt er p?…
Top