Tag Archives: EBITDA

Velkommen til Nordeas ordin?re generalforsamling 25. mars 2010

Kommentarer til regnskapet for Bonheur ASA Konsernregnskapet for 4. kvartal 2009 og for ?ret 2009 omfatter Bonheur ASA og dets datterselskaper (“konsernet”) og konsernets eierandeler i tilknyttede foretak. Sammenlignbare tall for samme periode i 2008 i parentes. Hovedpunkter 4. kvartal 2009: o Driftsinntektene var NOK 1 933 millioner (NOK 2 823 millioner) o EBITDA var NOK 629 millioner (NOK 1 482 millioner) o Driftsresultatet (EBIT) var NOK 115 millioner (NOK 923 millioner) o Netto resultat etter skatt var NOK 195 millioner (negativt NOK 9 millioner) o Fortjeneste per aksje var NOK 2,50 (negativt NOK 4,50) o Bonheur ASA fullf?rte…

MELDEPLIKTIGE HANDLER

Det er ifm. revisjonen av 2009-regnskapet avdekket forhold som indikerer uregelmessigheter ved regnskapsf?ringen i v?rt spanske datterselskap. De indikerte uregelmessigheter relaterer seg til grunnlaget for periodiseringen av inntekter av prosjekter i regnskaps?rene 2008 og 2009. P? EBITDA-niv? (driftsresultat f?r av- og nedskrivninger) synes omfanget samlet for regnskaps?rene…
Top