Tag Archives: EBITDA

Velkommen til Nordeas ordin?re generalforsamling 25. mars 2010

Velkommen til Nordeas ordin?re generalforsamling 25. mars 2010

Kommentarer til regnskapet for Bonheur ASA Konsernregnskapet for 4. kvartal 2009 og for ?ret 2009 omfatter Bonheur ASA og dets datterselskaper (“konsernet”) og konsernets eierandeler i tilknyttede foretak. Sammenlignbare tall for samme periode i 2008 i parentes. Hovedpunkter 4. kvartal 2009: o Driftsinntektene var NOK 1 933 millioner (NOK 2 823 millioner) o EBITDA var NOK 629 millioner (NOK 1 482 millioner) o Driftsresultatet (EBIT) var NOK 115 millioner (NOK 923 millioner) o Netto resultat etter skatt var NOK 195 millioner (negativt NOK 9 millioner) o Fortjeneste per aksje var NOK 2,50 (negativt NOK 4,50) o Bonheur ASA fullf?rte…

Mamut ?ker l?nnsomheten i andre kvartal

(Oslo, 26. august 2010) Mamut ASA oppn?dde en omsetning p? MNOK 118,0 i andre kvartal 2010. Konsernets driftsresultat (EBIT) ble MNOK 11,3 i kvartalet mot MNOK 9,6 i andre kvartal 2009, en forbedring p? 18 prosent. Som del av str?mlinjeformingen av selskapet har Mamut i 2010 redusert kostnadsbasen, antall medarbeidere og investeringer for ?…

CORRECTION (no): BADGER EXPLORER ASA – RESULTAT FOR 4Q 2009 / SELVBEGRAVINGSTESTEN FORTSETTER STRAKS V?RET TILLATER DET

This is a correction of the announcement from 20:30 16.02.2010 . The reason for the correction are two mistakes in paragraph 5, second and third sentence. The correct versions of these are: Driftskostnadene for 4Q 2009 var MNOK 8,1 (MNOK 5,4), mens de for hele 2009 var MNOK 24,7 (MNOK 18,2).…
Top