Tag Archives: EBT

Veidekke selger Veidekke Gjenvinning med betydelig gevinst

Veidekke selger Veidekke Gjenvinning med betydelig gevinst

Veidekke har inng?tt avtale med Altor Fund III (Altor) om salg av 100 % av aksjene i selskapet Veidekke Gjenvinning AS. Altor har tidligere, den 15. februar 2011, offentliggjort kj?pet av Veolia Milj? AS. Veidekke Gjenvinning vil komplettere Veolia Milj? som Altors satsing p?…
Top