Tag Archives: Egil Johansen

Nye styremedlemmer i Kommunal Landspensjonskasse

Nye styremedlemmer i Kommunal Landspensjonskasse

I KLPs representantskap 17. april ble det foretatt valg av styremedlemmer til Kommunal Landspensjonskasse. Liv Kari Eskeland er ny nestleder, mens Anita Krohn Traaseth er nytt styremedlem. Det ble valgt to styremedlemmer og to varamedlemmer til styret i Kommunal Landspensjonskasse, samt ny nestleder. Ordf?rer…
Top