Tag Archives: Eiendomsutvikling Aktiviteten

Vekst i Veidekke

Vekst i Veidekke

– Resultatet er noe bedre enn p? samme tid i fjor. Vi ser en sterk vekst i Veidekkes omsetning og ordrereserve, mens marginene for entrepren?rvirksomheten i Norge fortsatt henger noe etter, sier konsernsjef Terje R. Venold. – F?rste kvartal er tradisjonelt et utgiftskvartal for en virksomhet som Veidekke, og asfaltvirksomheten har liten eller ingen aktivitet i vinterhalv?ret,…
Top