Tag Archives: EKB

Utvidelser NO 001.056444-6, val.dato 25.03.10

Utvidelser NO 001.056444-6, val.dato 25.03.10

Totens Sparebank har for alle ansatte en likelydende bonusordning, der det avhengig av oppn?dd egenkapitalavkastning tildeles bonus i form av egenkapitalbevis i Totens Sparebank. Nedenfor f?lger oversikt over tildeling av egenkapitalbevis til prim?rinnsidere med bakgrunn i resultatet for 2009. Egenkapitalbevisene er tildelt fra bankens egenbeholdning som er redusert med totalt 34 364 egenkapitalbevis.…
Top