Tag Archives: Eller Finansdirekt

Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2010. F?rebelse tal

Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2010. F?rebelse tal

Den underliggende bankdriften viser en sv?rt positiv utvikling. Utl?nsvekst, ?kte netto renteinntekter og lavere kostnader gj?r at banken rapporterer et st?rre overskudd enn opprinnelig forventet. Selskapet rapporterer et konsernresultat etter skatt for fjerde kvartal 2009 p? 6,2 millioner kroner. ?Vi har lagt et godt ?r…
Top