Tag Archives: En Special Order

FORSTANDERSKAPSM?TE I SPAREBANKEN M?RE- FREDAG 19. MARS 2010

FORSTANDERSKAPSM?TE I SPAREBANKEN M?RE- FREDAG 19. MARS 2010

Intex Resources har n? mottatt formell meddelelse om status for milj?tillatelsen for Mindoro Nickel prosjektet p? Filippinene. Milj?direktoratet (EMB) har svart p? Intex Resources brev av 17. Februar. I brevet informeres selskapet om vedtaket om midlertidig tilbaketrekning av milj?tillatelsen av 27.…
Top