Tag Archives: Erik Christensen Adm

Godkjent prospekt og start tegningsperiode for etterf?lgende reparasjonsemisjon

Godkjent prospekt og start tegningsperiode for etterf?lgende reparasjonsemisjon

Det vises til b?rsmelding av 7. oktober 2010 vedr?rende vellykket rettet emisjon i DiaGenic ASA (“DiaGenic” eller “Selskapet”) og til b?rsmelding av 29. oktober 2010 vedr?rende vedtak om godkjennelse av den rettede emisjonen og den etterf?lgende reparasjonsemisjonen fattet av Selskapets generalforsamling 29.…
Top