Tag Archives: ESV

Utfallet p? statens budget visar ett överskott i augusti

Utfallet p? statens budget visar ett överskott i augusti

Överskottet i statens budget blev 11,7 miljarder kronor i augusti. Det är en förbättring med 12,3 miljarder kronor jämfört med samma m?nad förra ?ret. Saldot för perioden januari?augusti är ett överskott p? 31,8 miljarder kronor. Det är 100,7 miljarder kronor bättre än samma period förra ?ret. Inkomsterna uppgick i augusti till 69,2 miljarder kronor, vilket är 2,3 miljarder kronor högre än samma m?nad…
Top