Tag Archives: Europeiskes Spaniakontor

Tidenes tyverirekord fra nordmenn

Tidenes tyverirekord fra nordmenn

H?y risiko for lommetyver i trengselssituasjoner Verdier for 160 millioner kr er stj?let fra nordmenn i inn- og utland ved utgangen av september, i f?lge beregninger fra Europeiske Reiseforsikring. Dette er tidenes rekord. Nyeste er utkledde leger som stjeler verdisaker fra pasienter innlagt p?…
Top