Tag Archives: EUROSTAT

Konjunkturbarometeret, 4. kvartal 2009 Bransjevise forskjeller i industrien

Konjunkturbarometeret, 4. kvartal 2009 Bransjevise forskjeller i industrien

Norske industriledere melder om sprikende utvikling bransjene imellom. Mens ?kt forbruk f?rer til stigende ettersp?rsel etter enkelte produkter, bidrar lav ordretilgang ved verftene til ? skape utfordringer for maritim industri. Konjunkturbarometeret for 4. kvartal 2009 gir et sammensatt bilde av norsk industri.…
Top