Tag Archives: Eventuelt Vedtektsendringer Forstanderskapet

Havila Shipping ASA – Kontraktsinng?else

Havila Shipping ASA – Kontraktsinng?else

Vi orienterer om at forstanderskapet i Sparebanken M?re hadde m?te 27. november 2009. F?lgende saker ble behandlet: ?Vedtektsendringer ?Endring av bankens pensjonsordning ??konomiske utsikter ?Eventuelt Vedtektsendringer Forstanderskapet vedtok nye vedtekter. Endring av bankens pensjonsordning Forstanderskapsm?tet gjorde f?lgende vedtak: Sparebanken M?re lukker den ytelsesbaserte pensjonsordningen for nye medlemmer med virkning fra 1.…
Top