Tag Archives: Fafo-rapporten Tjenestepensjoner

Syv av ti arbeidstakere har innskuddspensjon

Syv av ti arbeidstakere har innskuddspensjon

Innskuddbaserte tjenestepensjonsordninger i privat sektor omfatter n? langt flere arbeidstakere i Norge enn ytelsesbaserte ordninger. Det sl?r Fafo fast i en rapport som tar for seg utviklingen i tjenestepensjonsmarkedet i Norge. Fafo-rapporten ” Tjenestepensjoner i endring” tar for seg utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge fra 2001 og de viktigste endringene frem til 2011.…
Top