Tag Archives: Felix Kurs

Krav om avholdelse av ekstraordin?r generalforsamling

Krav om avholdelse av ekstraordin?r generalforsamling

Stavanger 18. februar 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco OSE:NOR) presenterer i dag resultatene fra fjerde kvartal 2009 med driftsinntekter p? 322 millioner og et resultat f?r skatt p? -87 millioner. Produksjonen av olje og gass var 5 775 fat oljeekvivalenter (fat oe) per dag ned fra 9 725 fat oe per dag i forrige kvartal grunnet nedstengninen av Siri, Nini og Cecilie-feltene.…
Top