Tag Archives: Ferd Sosiale Entrepren

Kronprinsesse Mette-Marit til VelFERDkonferansen 2013

Kronprinsesse Mette-Marit til VelFERDkonferansen 2013

Mandag 25. februar arrangeres velFERDkonferansen for fjerde gang av Ferd Sosiale Entrepren?rer. Tema for konferansen er “Ressurser p? avveie”, og hvordan sosialt entrepren?rskap kan bidra til ? forhindre ungt utenforskap. Vi presenterer eksempler p? samarbeid med det offentlige, hvordan m?le samfunns?konomiske…

Ferd Sosiale Entrepren?rer svarer p? NHD’s h?ringsbrev om sosialt entrepren?rskap

Svar p? NHDs h?ringsbrev om sosialt entrepren?rskapFerd Sosiale Entrepren?rer har n? sendt en uttalelse til N?rings- og Handelsdepartementet om rammebetingelsene for sosialt entrepren?rskap. Dette som svar p? h?ringsbrev i forbindelse med Damvads rapport om sosialt entrepren?rskap i Norge som departementet sendte ut f?r…
Top