Tag Archives: Finanskriseutvalget Pressenotat

Goodtech Products AS inng?r kontrakt med Saga Fjordbase AS­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Goodtech Products AS inng?r kontrakt med Saga Fjordbase AS­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Finansminister Sigbj?rn Johnsen mottok i dag finanskriseutvalgets utredning, NOU 2011: 1 Bedre rustet mot finanskriser. Utvalget foresl?r en rekke tiltak for ? videreutvikle finansmarkedsreguleringen i Norge, ?kt nordisk samarbeid om finansmarkedsregulering, ny skatte- og avgiftslegging av finanssektoren og tiltak for ?…
Top