Tag Archives: Fordi Statistisk

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling

Varekonsumet ned 0,5 prosent If?lge sesongjusterte tall gikk husholdningenes varekonsum ned med 0,5 prosent fra januar til februar i ?r. Nedgangen skyldes fall i forbruket av elektrisitet og brensel samt kj?p og drift av kj?ret?y. I februar var forbruket av elektrisitet og brensel 5,5 prosent lavere enn m?neden…
Top