Tag Archives: Foto Todos

Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 1. kvartal 2010

Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 1. kvartal 2010

Bankenes standardiseringskontor (BSK) har godkjent Todos’ mobile autentiseringsl?sning og baner dermed veien for at norske banker kan innf?re Todos onMobile for kundene. GÖTEBORG, 3. MARS 2010 – Bankenes betalingssentral (BBS) er avregningssentralen for bankbetalinger. De bruker Todos’ autentiseringsserver (VAS) til sin digitale autentiseringsl?sning…
Top