Tag Archives: Friele Senseo

H?ye r?varepriser ga svakere resultat for Kaffehuset Friele

H?ye r?varepriser ga svakere resultat for Kaffehuset Friele

Kaffehuset Friele leverte et driftsresultat p? 47,9 millioner kroner i 2011. Dette er en nedgang p? 35% fra 2010. Omsetningen endte p? 794 millioner kroner, som er en ?kning p? 17%. Nedgangen i resultat i forhold til 2010 skyldes f?rst og fremst den kraftige ?kningen…
Top